Üye Girişi

kapat

Üye Girişi

Kullanıcı adı:
Şifre:
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:12 No:1890
Okmeydanı / Şişli / İST.

Tel: 0212 221 04 35
Fax: 0212 221 04 32
info@yilkoder.org.tr

Yılkoder Deklarasyonu

 

YILKODER DEKLARASYONU

Derneğimizin kuruluş amaçları Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sanayi’ne hizmet eden, imalatında çalışan gerçek şahısları ve işadamlarını bir araya getirerek, sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler aramak, bu yolda dayanışmayı sağlamak, Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sanayi’nin gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması, sektörün dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunmak, sektörde çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi akımını arttırmak, teknik yeniliklerden üyelerini haberdar etmek, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek Türk Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Sanayi’nin kalkınmasına hizmet etmek, ulusal ve uluslar arası merciler önünde imkanlarını ve sorunlarını dile getirmek, amaçlarına paralel aktivitelere yönelik üst organizasyonlarda yer almak, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayinin ilerlemesinde pay sahibi olmaktır

KeOs Design