Üye Girişi

kapat

Üye Girişi

Kullanıcı adı:
Şifre:
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:12 No:1890
Okmeydanı / Şişli / İST.

Tel: 0212 221 04 35
Fax: 0212 221 04 32
info@yilkoder.org.tr

Komisyonlar

1. İş ve Strateji Geliştirme Komisyonu (İSGEK)

Amaç: YILKODER'in gelişmekte olan Türkiye ekonomisi, değişen dünya ekonomisi ve sosyal trendler çerçevesinde önemli iş fırsatlarının oluşturulması ve değerlendirilmesinde kaldıraç vazifesi görmesini sağlamak. Ulusal ve uluslararası fırsatların etkin ve zamanlı olarak tanımlanmasına zemin oluşturmaktır.

Komisyonun Misyonu:

  • Dünya ekonomik ve sosyal trendlerin takibi ve analizi 
  • Üyelerin iş sorunlarını keşfetmek ve çözüm önerileri geliştirmek 
  • Üye yapısını amaçlara dayalı ve bu amaçlar doğrultusunda etkin şekilde geliştirmek 
  • PR stratejileri ve Business Forum/Workshoplar aracılığı ile YILKODER'in diğer muadil dernekler arenasındaki profilini yükseltmek 
  • Sosyal açıdan Türkiye’nin gelişebilmesi için projeler geliştirerek, bu projelerin hayata geçirilmesinin sağlanması

İSGEK yılda 3 defa toplanır.

2. Uluslararası İlişkiler Komisyonu (UİK)

Amaç: YILKODER'in etki ağını geliştirmek ve dünya ile entegre olarak en yeni teknolijelerin ülkemize kazandırılmasıdır. Yurt dışındaki benzer meslek grupları ile ortak etkinlikler organize ederek farkındalık oluşturmak hedefler arasındadır.

UİK Yılda 2 defa toplanır.

3. Enformasyon ve İletişim Komisyonu (EİK)

Amaç: Enformasyon ve İletişim Komisyonu araştırmaları ve projeleri ile derneği sektörde başvurulan bir kurum düzeyine getirmeyi hedefler. Bu bağlamda sürekli yeni teknolojileri takip eder ve üyeleri ile paylaşır.

Komisyon Misyonu: Türkiye’de Yıldırımdan Korunma ve Topraklama sektörleriyle ilgili güvenilir bilgi elde edinme ihtiyacını karşılamak, üye şirketlere ve kamuoyuna doğru bilgiyi ve aranan raporları sağlamak.

EİK yılda 4 defa toplanır.

4. Kamu İlişkileri Komisyonu (KİK)

Amaç: Avrupa Birliği’nde ve Ankara’da kamu nezdinde çalışmalar yapmak için kurulmuştur. AB uyum süreci çalışmalarında müzakerelerde sektör adına savunulması gereken konuları ortaya koymak gündemde kalmalarını sağlamak ve sektörü ilgilendiren diğer yasal düzenlemelerde yer almak çalışma alanları arasındadır.

KİK yılda 3 defa toplanır.

5. Mevzuat Çalışmaları Komisyonu (MÇK)

Amaç: YILKODER bünyesinde sektörü ilgilendiren mevzuat konularında dernek olarak yer alınmasını sağlayarak sektörün sağlıklı büyümesini sağlamak. Komisyon ayrıca, Türkiye'de, sektörü ilgilendiren standartlar hakkında "Etki Analiz Çalışmaları"nı yürütmek alanında öncülük eder.

MÇK yılda 3 defa toplanır.

6. Üye İlişkileri ve İletişim Komisyonu (ÜİK)

Amaç: Üye İlişkileri ve İletişim Komisyonu’nun temel amacı mevcut üyeler ile iletişimi güçlendirmek ve YILKODER’in etki ağını genişletmek için derneğe yeni üye kazandırmaktır. Komisyon bu amaçla üye ziyaretleri, üye toplantıları yapar, üyeler için alternatif iletişim platformları oluşturur ve yeni üye kazanımına yönelik firma listeleri hazırlayarak temaslarda bulunur.

ÜİK yılda 3 defa toplanır.

7. Eğitim ve Yayın Komisyonu (EYK)

Amaç: Eğitim ve Sunum Komisyonu’nun temel amacı sektör çalışanlarının ve öğrencilerin mesleki ve teknik bilgilerini arttıracak eğitim çalışmaları organize ederek üyelerinin gerek kişisel, gerekse mesleki anlamda en üst düzeyde gelişimlerini desteklemeyi hedefler. Komisyon teknik eğitim ve seminerler ile üniversite öğrencilerinden yeni mezun mühendislere, çalışan tekniker ve mühendislerden kurumsal firmalara kadar tüm kesimlerin mesleki gelişimlerini arttırmayı hedefler. Eğiticilerin, dernek çatısı altında yer alan ve çalıştıkları kuruluşların uygulamalarında fiilen yer alarak deneyimleri üst seviyede olan yöneticiler arasından seçilmesi, YILKODER eğitimlerinin teorik bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar, aktiviteler ve vaka çalışmalarına ağırlık vererek fark yaratmasına olanak tanımaktadır.

EYK yılda 4 defa toplanır.

__________________________

Komisyon üyesi olabilmek için aşağıdaki form bilgisayar ortamında doldurularak

info@yilkoder.org.tr

adresine e-posta ile gönderilmelidir. 

 

YILKODER Çalışma Komisyonlarına Katılım Formu


 

KeOs Design